“การฝากร้านแห่งประเทศไทย : Amazing Market” ตลาดออนไลน์จาก ททท.

ททท. เปิดตลาดออนไลน์ Facebook Group “การฝากร้านแห่งประเทศไทย : Amazing Market” รับฝากร้านช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนทั่วประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เปิด Facebook Group “การฝากร้านแห่งประเทศไทย : Amazing Market” เป็นพื้นที่ตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ชุมชน ร้านอาหาร ได้เข้ามาฝากร้านเสนอขายสินค้าสร้างรายได้หมุนเวียนในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองหลักและเมืองรองมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัวอย่างหนัก ทำให้ผู้ประกอบการและชุมชนขาดรายได้ ททท. จึงดำเนินการเปิด Facebook Group ชื่อ “การฝากร้านแห่งประเทศไทย : Amazing Market” ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นช่องทางในซื้อ – ชาย สินค้าจาดท้องถิ่น ในรูปแบบตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงสินค้าชุมชนทั่วประเทศและอุดหนุนสินค้าได้อย่างหลากหลาย เป็นช่องทางในการสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยแบ่งสินค้าเป็น 15 ประเภทหลัก ได้แก่ ผักผลไม้และอาหารสด อาหารและเครื่องดื่มเดลิเวอรี อาหารท้องถิ่น น้ำพริก เครื่องปรุงรส ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย หน้ากากผ้าไทย ของที่ระลึก เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม ข้าวสารชุมชน เมล็ดชา กาแฟชุมชน ที่พัก ของแต่งบ้าน ของใช้ และอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อ สามารถขอเข้าร่วมกลุ่มและลงเสนอขายสินค้าได้ โดยจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ดูแลกลุ่ม โดยสินค้าที่เสนอขายต้องระบุรายละเอียดสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า ราคา และเป็นสินค้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากการดำเนินการได้ระยะหนึ่ง ได้รับกระแสตอบรับเป็นไปในเชิงบวก มีผู้สนใจนำเสนอขายสินค้าเป็นจำนวนมาก มีสมาชิกร่วมกลุ่มมากกว่า 10,000 แอคเคาท์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ตลาดมีบรรยากาศที่คึกคัก และมีความหลากหลายของสินค้าและกลุ่มผู้ซื้อ-ขาย

นอกจากนี้ ททท. ได้ประสานช่วยเหลือผู้ประกอบการ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และวางแผนทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้กําลังใจ ช่วยเหลือบุคลาการทางการแพทย์และชุมชนต่าง ๆ อีกทั้ง สื่อโซเชียลมีเดียของ ททท. ยังได้เผยแพร่ข้อมูลมาตรการป้องโรคจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจ และส่งต่อกำลังใจให้ประชาชนผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ห่วงใยเมืองไทยสู้ไปด้วยกัน

ที่มา : https://tatnewsthai.org

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *