3 ล. วิธีง่ายๆ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

Covid-19 เป็นเชื้อโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ เป็นไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและสามารถทำให้ผู้ป่วยบางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่แท้จริงนั้นก็สามารถป้องกันและดูแลตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ได้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำดีๆ จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาบอก

3 ล. วิธีง่ายๆ ช่วยป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ล้างมือ

  • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
  • ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู
  • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

เลี่ยงการติดโรค

  • เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด
  • เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็น (ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)

ลดการแพร่กระจายเชื้อ

  • ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมนุมชน
  • ลดกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก
  • ลดการแพร่กระจายเชื้อ เจ็บป่วยให้หยุดเรียนหยุดงาน

หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ภาพจาก https://ddc.moph.go.th

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *