คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19

ในช่วงที่ Covid-19 กำลังระบาดการดูแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องอยู่ในที่ๆ มีคนเยอะ ก็ถือเป็นการป้องกันตนเองทางหนึ่ง กรมควบคุมโรคจึงได้มีคำแนะนำการสวมและการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปดังนี้

คำแนะนำสำหรับหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป

ควรใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีออก หากเป็นแบบไม่มีสี ให้สังเกตรอยพับของหน้ากากอนามัย หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่าง ด้านนั้นจะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามัย ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบน และดึงหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก

คำแนะนำสำหรับหน้ากากอนามัยแบบ N95

ให้ถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือ แล้วครอบหน้ากากบริเวณปากและจมูก ดึงสายรัดที่อยู่ด้านล่างคล้องศีรษะ แล้วดึงลงไปบริเวณใต้ใบหู จากนั้นดึงสายรัดเส้นบนคล้องให้อยู่บริเวณหลังศีรษะ บีบบริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก ทดสอบความพอดีของหน้ากากโดยใช้มือทั้งสองข้างทาบบริเวณหน้ากาก แล้วลองหายใจหากหน้ากากพอดีกับใบหน้าเวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัว หายใจออกจะพองตัวออก

สำหรับหน้ากากที่ใช้แล้วเปียกจากสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำามูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทันทีและไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ ก่อนทิ้งควรนำหน้ากากที่ใช้แล้วใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

ภาพจาก https://ddc.moph.go.th

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *